SESIÓN FORMATIVA SOBRE BOAS PRÁCTICAS EN INTERNET E PROPIEDADE INTELECTUALCada día é maior o uso que facemos de medios sociais como webs, blogues ou redes sociais como instrumentos para atraer a novos clientes, fidelizar aos xa existentes ou tentar aumentar as nosas ventas.


Por iso organizamos esta sesión formativa de 4 horas de duración que se dividiu en dúas xornadas, os días 19 e 20 de setembro, onde se trataron temas como:
- A importancia do Dereito de Autor nas transaccións comerciais
- Boas prácticas en Internet e nas redes sociais

 

Durante a sesión comentáronse situacións reais, se fixeron casos prácticos e deuse resposta a dudas e consultas dos asistentes. O relator foi o especialista Xosé Manuel Fernández Montes de Hermanager Producións.

 

 

 

 

AS EMOCIÓNS MOVEN O MUNDO…

…e soamente determinados lugares provocan algunhas delas.

Merca en Monforte, e... sinte #lemosía! 

© 2017 . Todolos dereitos reservados | Páxina oficial do CCU de Monforte | Diseño by 27400.com