ENQUISA SOBRE O COMERCIO LOCAL DO CCU MONFORTE

 
A súa opinión conta, axúdenos a mellorar o comercio de Monforte respondendo a estas 12 cuestións! Lembre que a enquisa é totalmente anónima e... moitas grazas por colaborar co Centro Comercial Urbano de Monforte!


Idade
18 - 35
36 - 50
51 - 65
Mais de 65

Ámbito de residencia
Rural
Urbano

Adoito sair a mercar:
A diario
Entre semana
Fins de semana


O meu horario de compa habitual é:
Maña
Tarde
A calquer hora
Mediodía
Últimas horas da tarde


Establecemento elexido para mercar calzado, moda e comprementos:
Comercio local
Grandes supeficies urbanas
Tendas especializadas
Internet


Establecemento elexido para mercar mobles e equipamento do fogar:
Comercio local
Grandes supeficies urbanas
Tendas especializadas
Internet


Establecemento elexido para mercar informática e electrónica de consumo:
Comercio local
Grandes supeficies urbanas
Tendas especializadas
Internet


Establecemento elexido para mercar perfumería e cosmética:
Comercio local
Grandes supeficies urbanas
Tendas especializadas
Internet


Establecemento elexido para mercar viaxe e lecer:
Comercio local
Grandes supeficies urbanas
Tendas especializadas
Internet


Frecuencia ca que visito outras cidades para mercar:
Unha vez a semana
Unha vez o mes
Cada 3 meses
1 vez o ano


Aproveito as rebaixas para realizar a maior parte das compras:
Si sempre
Ás veces
Case nunca
Nunca


No comercio local boto en falta (Valora do 1 ao 5, canto máis alta sexa a túa puntuación máis o botas en falta):
Mellores prezos
Máis ofertas e descontos
Horarios máis adaptados a miña realidade
Atención
Variedade
© 2017 . Todolos dereitos reservados | Páxina oficial do CCU de Monforte | Diseño by 27400.com